در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 75568

علی اخوان

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

یکشنبه تا چهارشنبه 20:00-16:00 /نحوه رزرو نوبت: تماس تلفنی با منشی کلینیک


کلینیک رهجویان سلامت اصفهان
فاز دو، طبقه 2-
شماره تماس:9-03135548061
بیمه های طرف قرارداد: