در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 79835

علیرضا عموحیدری

متخصص رادیوتراپی انکولوژی

سه شنبه ها 17:00-15:00 /نحوه رزرو نوبت: تماس تلفنی با منشی کلینیک


کلینیک رهجویان سلامت اصفهان
فاز دو، طبقه 2-
شماره تماس:9-03135548061
بیمه های طرف قرارداد: