در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 107898

وحید باطنی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، فلوشیپ تصویربرداری پستان

نحوه رزرو نوبت: تماس تلفنی با منشی کلینیک


کلینیک رهجویان سلامت اصفهان
فاز دو، طبقه 2-
شماره تماس:9-03135548061
بیمه های طرف قرارداد: