در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 56839

حمیرا حاج هادیان

متخصص رادیوانکولوژی

شنبه ها 12:00-9:00 /نحوه رزرو نوبت: تماس تلفنی با منشی کلینیک


کلینیک رهجویان سلامت اصفهان
فاز دو، طبقه 2-
شماره تماس:9-03135548061
بیمه های طرف قرارداد: